11 OCTOMBRIE - 11 OCTOMBRIE

INFORMARE

Primăria informează cetăţenii cu privire la modalităţile de implicare, responsabilităţi, atribuţii. Înscrierea participanţilor se realizează pe platforma online a Primăriei.
12 OCTOMBRIE - 25 NOIEMBRIE

DEPUNERE PROIECTE

Depunerea proiectelor de către cetăţeni/grupuri de cetăţeni/O.N.G-uri pe platforma online. Cetăţenii propun idei şi proiecte pentru dezvoltarea localităţii.
26 NOIEMBRIE - 22 DECEMBRIE

EVALUARE

Propunerile de proiecte vor face obiectul unei analize tehnice şi juridice ce va fi realizată de către Comisia de evaluare. În urma acestei verificări se va stabili lista proiectelor eligibile.
23 DECEMBRIE - 23 IANUARIE

VOTARE

Toate proiectele declarate eligibile urmează să fie supuse votului cetăţenilor; fiecare cetăţean poate vota online un singur proiect (indiferent de domeniu).
25 IANUARIE - 25 IANUARIE

AFIȘARE REZULTATE VOT

Anunţarea proiectelor câştigătoare, proiectele sunt selectate, conform procedurii de selecţie.