Informatii utile

Acte necesare pentru transcriere căsătorie (în cazul în care se depun personal)

 • CERTIFICATUL ORIGINAL EMIS DE AUTORITĂŢILE STRĂINE CU APOSTILĂ HAGA/ SUPRALEGALIZAT DE AUTORITĂŢILE STRĂINE sau EXTRAS DE CASATORIE – FORMULARUL B + 2COPII XEROX
 • TRADUCEREA LEGALIZATĂ ( la notar român) + 1 COPIE
 • ACTELE DE IDENTITATE SOŢI + 2 COPII
 • CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE SOŢILOR + 2 COPII
 • DECLARAŢIE NOTARIALĂ CU PRIVIRE LA NUMELE SOŢILOR DUPĂ CĂSĂTORIE (in cazul in care actul din străinătate nu prevede) + 1 COPIE
 • DECLARAŢIE NOTARIALĂ DIN PARTEA AMBILOR SOŢI CU PRIVIRE LA REGIMUL MATRIMONIAL ALES PRECUM ŞI CU PRIVIRE LA LEGEA APLICABILĂ REGIMULUI MATRIMONIAL ALES (SAU CONVENŢIA MATRIMONIALĂ NOTARIALĂ)
 • DOVADA DESFACERII CĂSĂTORIEI ANTERIOARE + 2 COPII
 • CERTIFICAT (ADEVERINŢĂ) DE CETĂŢENIE- după caz – copie
 • CERERE TRANSCRIERE – tip
 • DECLARAŢIE CĂ NU S-A TRANSCRIS ACTUL – tip

Acte necesare pentru transcriere căsătorie (în cazul în care se depun cu procură)

 • CERTIFICATUL ORIGINAL EMIS DE AUTORITĂŢILE STRĂINE CU APOSTILĂ HAGA / SUPRALEGALIZAT DE AUTORITĂŢILE STRĂINE sau EXTRAS DE CASATORIE – FORMULARUL B + 2COPII XEROX
 • TRADUCEREA LEGALIZATĂ ( la notar român) + 1 COPIE
 • ACTELE DE IDENTITATE SOŢI + 2 COPII
 • CERTIFICATELE DE NAŞTERE SOŢI + 2 COPII
 • DECLARAŢIE NOTARIALĂ CU PRIVIRE LA NUMELE SOŢILOR DUPĂ CĂSĂTORIE (in cazul in care actul din străinătate nu prevede) + 1 COPIE
 • DOVADA DESFACERII CĂSĂTORIEI ANTERIOARE + 2 COPII
 • CERTIFICAT (ADEVERINŢĂ) DE CETĂŢENIE- după caz – copie
 • DECLARAŢIE CĂ NU A MAI SOLICITAT TRANSCRIEREA ACTULULUI DE CĂSĂTORIE LA AUTORITĂŢILE ROMÂNE( dată la notar român / străin supralegalizat cu Apostilă Haga / Ambasada României) dată de soţ / soţie în calitate de solicitant
 • DECLARAŢIE NOTARIALĂ DIN PARTEA AMBILOR SOŢI CU PRIVIRE LA REGIMUL MATRIMONIAL ALES PRECUM ŞI CU PRIVIRE LA LEGEA APLICABILĂ REGIMULUI MATRIMONIAL ALES (SAU CONVENŢIA MATRIMONIALĂ NOTARIALĂ)
 • PROCURĂ PENTRU TRANSCRIEREA ŞI ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE CĂSĂTORIE ( la notar român, la notar străin supralegalizat cu Apostilă Haga de autorităţile străine sau Ambasada ( Consulatul) României) +1 COPIE
 • ACTUL DE IDENTITATE AL PROCURATORULUI + 2 COPII
 • CERERE TRANSCRIERE – tip

Acte necesare transcrierii certificatului de naștere (în cazul în care se depun personal)

 • CERTIFICATUL/EXTRASUL DE NAŞTERE ORIGINAL EMIS DE AUTORITĂŢILE STRĂINE CU APOSTILĂ HAGA / SUPRALEGALIZAT + 2 COPII SAU EXTRAS DE NASTERE FORMULAR A (MULTILINGV) +2 COPII
  • TRADUCEREA CERTIFICATULUI/EXTRASULUI LA NOTAR ROMÂN+ O COPIE
 • ACTELE DE IDENTITATE ALE PĂRINŢILOR ( CARTE DE IDENTITATE/PAŞAPORT) – 2 COPII
  • CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE AL PĂRINŢILOR – 2 COPII
  • CERTIFICATELE DE NAŞTERE ( PENTRU PĂRINTII ROMÂNI)- 2 COPII
  • DECLARAŢIE DE DOMICILIU DIN PARTEA PĂRINTELUI ( DACĂ AU DOMICILII DIFERITE)– TIP
  • DECLARAŢIE CĂ NU A TRANSCRIS ACTUL DE NAŞTERE – TIP
  • CERERE TRANSCRIERE – TIP
  • CERTIFICAT DE CETĂŢENIE ROMĂNÂ( DUPĂ CAZ) -2 COPII
 • TELEFON 0759993138

Acte necesare transcrierii certificatului de naștere (în cazul în care se depun cu procură)

 • CERTIFICATUL/EXTRASUL DE NAŞTERE ORIGINAL EMIS DE AUTORITĂŢILE STRĂINE CU APOSTILĂ HAGA / SUPRALEGALIZAT + 2 COPII
  • TRADUCEREA CERTIFICATULUI/EXTRASULUI LA NOTAR ROMÂN+ O COPIE
 • ACTELE DE IDENTITATE ALE PĂRINŢILOR ( CARTE DE IDENTITATE/PAŞAPORT) – 2 COPII
  • CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE AL PĂRINŢILOR – 2 COPII
  • CERTIFICATELE DE NAŞTERE ( PENTRU PĂRINTII CETATENI ROMANI)
 • DECLARAŢIE NOTARIALĂ DIN PARTEA PARINTELUI, PRIVIND STABILIREA DOMICILIULUI MINORULUI, ŞI CĂ NU AU MAI SOLICITAT NICIODATĂ TRANSCRIEREA LA AUTORITĂŢILE ROMÂNE( dată la notar român/sau străin – apostilată sau supralegalizată, după caz/ Ambasadă sau Consulat român)
 • PENTRU COPII CU VÎRSTA ÎNTRE 14 -18 ANI CEREREA SE FACE ÎN NUME PROPRIU ŞI VA FI ÎNSOŢITĂ DE DECLARAŢIE NOTARIALĂ PRIVIND ACORDUL LA DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI + O COPIE
 • PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU TRANSCRIEREA ŞI ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE NAŞTERE AL MINORULUI -ORIGINALĂ + O COPIE( DATĂ LA AMBASADA SAU CONSULATUL ROMANIEI SAU LA NOTAR STRAIN CU APOSTILĂ / SUPRALEGALIZAT,după caz )
 • PENTRU COPII CU VÎRSTA ÎNTRE 14 – 18 ANI PROCURA SE FACE ÎN NUME PROPRIU ASISTAT DE UN PĂRINTE -ORIGINALĂ + O COPIE
  • PENTRU COPII CU VÎRSTA ÎNTRE 14 – 18 ANI ACTUL DE IDENTITATE – 2 COPII
  • ACTUL DE IDENTITATE AL ÎMPUTERNICITULUI ( ORIGINAL + 2 COPII)

Acte necesare pentru transcrierea actului de deces

 • CERTIFICATUL/EXTRASUL DE DECES ORIGINAL EMIS DE AUTORITĂŢILE STRĂINE CU APOSTILĂ HAGA / SUPRALEGALIZAT + 2 COPII
 • TRADUCEREA CERTIFICATULUI/EXTRASULUI LA NOTAR ROMÂN+ O COPIE
 • ACTUL DE IDENTITATE ALE DECEDATULUI ( CARTE DE IDENTITATE/PAŞAPORT) – 2 COPII
 • CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE AL DECEDATULUI – 2 COPII
 • CERTIFICATUL DE NAŞTERE AL DECEDATULUI - 2 COPII
 • DECLARAŢIE CĂ NU A TRANSCRIS ACTUL DE DECES– TIP
 • CEREREA DE TRANSCRIERE A PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE – TIP
 • ACTUL DE IDENTITATE AL PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE – ORIGINAL + 2 COPII XEROX
 • ACTE DE STARE CIVILĂ DIN CARE SĂ REZULTE GRADUL DE RUDENIE AL PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE – 2 COPII XEROX/ACT
 • PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU TRANSCRIEREA SI ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE DECES, dată LA NOTAR ROMÂN/NOTAR STRĂIN CU APOSTILĂ /SUPRALEGALIZAT, după caz/AMBASADĂ SAU CONSULAT ROMÂN, ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ NU POATE DEPUNE PERSONAL TRANSCRIEREA ACTULUI DE DECES original+ copie
 • DECLARAŢIE PE PROPRIE RASPUNDERE CA NU S-A TRANSCRIS ACTUL DE DECES LA AUTORITĂŢILE ROMANE DATĂ LA NOTAR ROMÂN/NOTAR STRĂIN CU APOSTILĂ /SUPRALEGALIZAT, după caz/AMBASADĂ SAU CONSULAT ROMÂN, original + copie
 • ACTUL DE IDENTITATE AL MANDATARULUI – original + 2 copii
 • TELEFON 0759993138