Ajutor
Condiții de utilizare

Avize de publicitate

Informații

În vederea obţinerii avizului pentru publicitate temporară, mijloacele de publicitate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie folosite ca purtător de mesaj în cadrul unor activităţi de promovare cu durată determinată de maxim 30 de zile; Termenul poate fi prelungit pentru o perioada de max. 30 zile, in baza unei cereri depuse de solicitant.

b) să poată fi montate/demontate în/din toate amplasamentele aprobate prin avizul pentru publicitate temporară, în cel mult 24 ore;

c) toate amplasamentele aprobate prin avizul pentru publicitate temporară, să fie aduse la starea iniţială, în cel mult 48 ore de la încheierea termenului de valabilitate a avizului pentru publicitate temporară.

- Avizul de publicitate temporara se emite in max. 5 zile lucratoare de la depunerea cererii; taxa pentru emiterea avizului de publicitate temporara – ( lei/mp )conform HCL 

 - Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate conform HCL , se achita la Directia Impozite si Taxe Locale – str. Carol I nr.5-7 

 - Avizul de publicitate temporara este valabil numai dupa achitarea taxei de publicitate

Acte necesare

  • Cerere tip pentru emiterea avizului de publicitate temporara, completata cu elementele de identificare ale solicitantului
  • Copia certificatului unic de inregistrare al agentului economic care va efectua reclama publicitara
  • Copia actului de proprietate insotit de schita cadastrala a imobilului si extras de carte funciara nu mai vechi de 3 luni
  • Acordul proprietarului imobilului pentru amplasarea mijloacelor de publicitate temporara (daca este cazul)
  • Plan de incadrare in zona (sc 1/1000)
  • Plan de situatie (sc 1/500), pe care va fi marcat vizibil locul de amplasare a mijloacelor publicitare temporare
  • Locatia foto care va cuprinde fatada imobilului / perspectiva cu propunerea de amplasare, precizarea dimensiunilor mijloacelor de publicitate temporara, explicitarea publicitatii si a sistemului constructiv, grafica reclamei publicitare.

Formulare online