Ajutor
Condiții de utilizare

Depunerea cererilor pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscala

Informații

Pentru programare la servicul taxe și impozite vă rugăm să accesați linkul programare.

Accesul la serviciile oferite de departamentul Impozite si taxe se face pe baza unui cont verificat.

Puteți crea un cont accesând următorul link: creare cont.

Puteti solicita verificarea contului prin completarea demersului Cerere înregistrare utilizator al sistemului electronic de încasare a impozitelor şi taxelor locale.

Acte necesare

  • Cerere tip
  • Carte de identitate
  • Împuternicire notarială pentru dezbatere succesiune, în cazul solicitării de către moștenitori a certificatului fiscal în vederea dezbaterii succesiunii
  • Certificat de deces, în cazul solicitării de către moștenitori a certificatului fiscal în vederea dezbaterii succesiunii
  • Documente din care să reiasă calitatea de moștenitor al solicitantului pentru certificatele fiscale necesare dezbaterii succesiunii și acolo unde este cazul testamentul