Ajutor
Condiții de utilizare

Comunicare privind începerea execuției lucrărilor

Acte necesare

Persoane fizice

  • Cerere tip
  • Copie după autorizația de construire/desființare
  • Copie CI

Persoane juridice

  • Cerere tip
  • Copie după autorizația de construire/desființare
  • Împuternicire în original sau copie legalizată
  • Certificat de înregistrare la registrul comerțului şi certificat constatator

Documente pentru descarcat