Ajutor
Condiții de utilizare

Certificat de urbanism

Acte necesare

!Atentie: se pot depune documente doar pentru eliberarea certificatului de urbanism de informare.

  • Cerere tip
  • Act proprietate insotit de documentatia cadastrala a imobilului (copie)
  • Extras carte funciara de informare, actualizat la zi – nu mai vechi de 30 zile (copie)
  • Certificat extras nomenclator stradal(copie)
  • Plan de incadrare in zona -2ex
  • Plan de situatie pe suport topo (sc 1 :500, 1 :1000, 1 :2000) –2ex ; pe planul de situatie se vor specifica : constructiile invecinate, cote, distante pana la limitele proprietatii, latime drumuri acces, distante intre cladiri – 2ex
  • Memoriu succint cu lucrarile propuse
  • Dovada achitarii taxei de emitere c.u.

Formulare online

Documente pentru descarcat