Ajutor
Condiții de utilizare

Certificat de atestare a construcției

Acte necesare

  • Cerere tip
  • Copia procesului verbal de recepție
  • Copia autorizație de construire/deființare
  • Documentația cadastrală întocmită de persoane autorizate (pe planul de amplasament și delimitare a imobilului, întocmit de
  • persoane autorizare vor fi precizate toate construcțiile existente, cu suprafețele aferente și locurile de parcare)
  • Extrasul de carte funciară a imobilului, pentru informare, actualizat la zi
  • Copia actului de proprietate, în cazul în care imobilul a fost înstrăinat după obținerea autorizației de construire

Documente pentru descarcat