Ajutor
Condiții de utilizare

Cerere pentru utilizarea temporara a domeniului public - persoane juridice

Acte necesare

  • Cerere tip
  • Carte de identitate (reprezentant legal/persoana care depune documentația de autorizare)
  • Cod Unic de Înregistrare (CUI)
  • Certificat constatator O.N.R.C.
  • Plan de situație cotat față de repere fixe

Documente pentru descarcat