Ajutor
Condiții de utilizare

Cerere eliberare duplicate documente din arhiva instituției

Acte necesare

  • Cerere tip
  • Copie CI/Imputernicire

In functie de tipul de cerere: Eliberare copie xerox

  • Copii după orice alte acte necesare dovedirii calității de persoană îndreptățită, precum și necesare identificării înscrisului solicitat.

In functie de tipul de cerere: Adeverință privind sporurile încasate și grupa de muncă

  • Copie carte de muncă

In functie de tipul de cerere:Copie de pe contractul de vânzare-cumpărare

  • Copie de pe contractul de vânzare-cumpărare
  • Copii după orice alte acte necesare dovedirii calității de persoană îndreptățită, precum și necesare identificării înscrisului solicitat.

In functie de tipul de cerere: Copie dupa autorizatia de construire

  • Copie dupa autorizatia de construire/Proces verbal
  • Copii după orice alte acte necesare dovedirii calității de persoană îndreptățită, precum și necesare identificării înscrisului solicitat.