Ajutor
Condiții de utilizare

Cerere atribuire ecuson de parcare rezidenţială

Acte necesare

Eliberarea ecusonului parcare de reşedinţă persoane fizice

Rezidentul aredomiciliul stabil sau reşedinţa în imobilele arondate parcării de reşedinţă

Documente depuse:

 • cerere-tip
 • copie act de identitate
 • copie certificat de înmatriculare autoturism cu ITP valabil + (dacă este cazul)
 • copie certificat de căsătorie dacă autoturismul este înmatriculat pe numele soţului/soţiei care nu are domiciliul stabil sau reşedinţa în imobilele arondate parcării de reşedinţă
 • contract de comodat în formă autentică dacă autoturismul este deținut în folosință.

Cazuri particulare – excepții:

A. persoanele fizice nerezidente care au dobândit, în baza unui act de proprietate, un imobil situat în parcarea de reşedinţă

Documente depuse:

 • cerere-tip
 • copie act de identitate
 • copie contract de vânzare-cumpărare imobil situat în parcarea de reședință
 • copie certificat de înmatriculare autoturism cu ITP valabil + (dacă este cazul)
 • contract de comodat în formă autentică dacă autoturismul este deținut în folosință.

B. autoturismul de serviciu

Documente depuse:

 • cerere-tip
 • copie act de identitate
 • copie certificat de înmatriculare autoturism cu ITP valabil
 • adeverinţă eliberată de proprietarul autoturismului-persoană juridică(model).

C. rezidentul aredomiciliul stabil sau reşedinţa în imobilele arondate parcării de reşedinţă iarautoturismul este înmatriculat pe persoana juridică la care acesta are calitatea de administrator/acţionar

Documente depuse:

 • cerere-tip
 • copie act de identitate
 • copie certificat de înmatriculare autoturism cu ITP valabil
 • dovada calităţii de acţionar/administrator(extras statut, certificat constatator etc

D. ecusonul parcare de reşedinţă se poate elibera rezidenţilor şi pentru autoutilitarele cu o masă totală maxim autorizată mai mică de 3,5 to înmatriculate pe numele persoanelor fizicecare au domiciliul stabil sau reşedinţa în imobilele arondate parcării de reşedinţă.

Eliberarea ecusonului parcare de reşedinţă persoane juridice

Condiții:

 1. persoana juridică (PJ) trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în ansamblurile de locuinţe colective din perimetrul parcărilor de reşedinţă
 2. autoturismul trebuie să fie proprietatea PJ sau al reprezentanţilor legali (administratori/asociaţi).
 3. se eliberează un ecuson parcare de reşedinţă PJ la fiecare 50 mp suprafaţă utilă a sediului social/punctului de lucru deţinut în cadrulansamblului de locuinţe colective din perimetrul parcării de reşedinţă.
 4. ecusonul parcare de reşedinţă PJ este valabil numai în intervalul orar 09,00 – 17,00.

Pentru persoanele juridice care au sediul social sau puncte de lucru în proprietate(intabulate la O.C.P.I. Vâlcea) în perimetrul parcării de reşedinţă, ecusonul parcare de reşedinţă persoane juridice este valabil fără limitări orare.

Documente depuse:

 • cerere-tip
 • copie certificat de înregistrare (C.U.I.) PJ sau certificat constatator al punctului de lucru
 • copie certificat de înmatriculare autoturism cu ITP valabil
 • releveul sediului social/punctului de lucru deţinut în cadrul ansamblului de locuinţe colective din perimetrul parcării de reşedinţă
 • dovada deținerii în proprietate a imobilului (intabulare la O.C.P.I. Vâlcea) – dacă este cazul.